Information

Description
Een client voor het uitvragen en afhandelen van anvragen richting Polybius. Polybius is de API voor connectivity met Exact Globe.
Version
1.0.12.4
Project Url
https://polybius.sense-cloud.nl/
View on NuGet: http://www.nuget.org/packages/Polybius.Client

Dependencies

Here are the packages that version 1.0.12.4 of Polybius.Client depends on.

Newtonsoft.Json : (12.0.1) RestSharp : (106.6.7)

Authors

 

Installing with NuGet

PM> Install-Package Polybius.Client

Packages that Depend on Polybius.Client

No packages were found that depend on version 1.0.12.4.